Kim jesteśmy?

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu (zał. 1962) jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000103054). Zrzesza osoby fizyczne oraz prawne, w tym lokalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne.

Misją Towarzystwa jest pielęgnowanie i krytyczne rozwijanie dziedzictwa regionu, aby optymalnie uczestniczyć w realizacji celów narodu i państwa, pełniąc wobec nich niepowtarzalną, choć zmieniającą się rolę i zachowując własną tożsamość. 

Towarzystwo działa na rzecz rozwoju i promocji kultury w Wielkopolsce. Do jego celów statutowych należą: integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych do dorobku ogólnokrajowego, promocja aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury, reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń  kultury w Wielkopolsce.      

Towarzystwo wydaje kwartalnik "Przegląd Wielkopolski". Każdego roku inicjuje Dni Wielkopolski pod hasłem Tu zaczyna się Polska a także organizuje sejmiki regionalistów wielkopolskich oraz przyznaje Nagrodę Główną za zasługi dla kultury w Wielkopolsce. 

Siedziba Towarzystwa znajduje się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przy którego wsparciu prowadzi ono Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego, zajmujący się między innymi gromadzeniem wydawnictw oraz dokumentacji regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce, wymianą doświadczeń, edukacją regionalną.

Więcej: www.e-pw.pl oraz facebook.com/wielkopolskie.kulturalne

Zarząd
Stanisław Słopień (Poznań) - prezes
Leszek Praczyk (Wiry k. Poznania) - wiceprezes
Włodzimierz Królikowski (Kalisz) - wiceprezes
Aleksandra Kowalska (Koło) - sekretarz
Kazimierz Krawiarz (Kórnik) - skarbnik
Małgorzata Korfini-Stachnik (Września)
Grzegorz Mokrzycki (Koło)
Mirosław Wieloch (Komorniki).

Komisja Rewizyjna
Zbigniew Jaśkiewicz (Poznań) - przewodniczacy
Maria Jędrzejczak Przyłucka (Sulmierzyce) - wiceprzewodnicząca
Teresa Palacz (Poznań) - sekretarz
Bogdan Czerwiński (Komorniki)
Marek Makieła (Poznań)

Sąd Koleżeński
Jerzy Naskręt (Śrem) - przewodniczący
Tomasz Nuszkiewicz (Koło) - wiceprzewodniczacy
Sławomir Maćkowiak (Luboń) - sekretarz
Kazimierz Balcer (Dobrzyca)
Andrzej Szymański (Pleszew)