Wigilia na Świętym Marcinie

Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, harcerze z hm. Tomaszem Kujaczyńskim – Komendantem Chorągwi, członkowie Poznańskiego Klubu Orderu Uśmiechu z przewodniczącym Włodzimierzem Marciniakiem oraz członkowie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – z dyrektor biura TWP Hanną Sierocką zorganizowali „Wigilię na Świętym Marcinie“. Uroczystość zaszczyciła Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dnia 17 grudnia (wtorek) o godzinie 16:30 na ul. Święty Marcin w Poznaniu (róg ul. Gwarnej - Św. Marcin) odbył się uliczny koncert kolędowy, harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju, przybyłe dzieci z Poznańskiego Klubu Kawalerów Orderu Uśmiechu częstowano cukierkami. Przechodnie i mieszkańcy ulicy Św. Marcin licznie dołączyli do występu zespołu artystycznego. Pobliska restauracja „Happy Hours“ poczęstowała uczestników pysznym barszczykiem.

Po koncercie ulicznym uroczyste spotkanie opłatkowe kontynuowano w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, mieszczącej się przy ul. Św. Marcin 69. Życzenia obecnym złożyli: prezes TWP – prof. dr hab. Tadeusz Rychlewski, Hanna Sierocka -dyrektor biura TWP, dr Kazimierz Krawiarz - prezes WTPK, hm. Tomasz Kujaczyński – Komendant Chorągwi Wielkopolskiej. 

Prezes TWP wręczył Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Nagrodę przyznaną przez Kapitułę Koalicji Święty Marcin - "Płaszcz Świętego Marcina". Nagrodę odebrał komendant hm. Tomasz Kujaczyński w towarzystwie druhny Komendant Hufca Poznań Stare Miasto „Piast” hm. Anny Markiewicz.. 

Obecni podzielili sie opłatkiem, życząc sobie dalszych sukcesów w pracy i dalszej owocnej współpracy. Wykonawcy koncertu „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie“: Ksenia Sawszyszwili (sopran), Sławomir Olgierd Kramm (baryton), Darek Tarczewski (pianista) i Jarosław Wiśniewski (saksofon) uraczyli obecnych  kolędami i świateczną muzyką wykonaną na najwyższym poziomie.

Z pewnością „Opłatkowe Spotkanie na Św. Marcinie“  na długo pozostanie w pamięci wszystkich mieszkańców ulicy i zebranych. Ulica Św. Marcin pięknieje i integruje mieszkańców. 

Kazimierz Krawiarz. Zdjęcia autora.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31