XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

23-25 września 2018 r. Legnica. Obrady pod hasłem: "Małe ojczyzny w ojczyźnie wielkiej. Polski ruch regionalny w stuleciu odzyskania niepodległości".

W programie między innymi: 

  • obrady plenarne; referaty i panele dyskusyjne; 
  • prezentacja dorobku towarzystw regionalnych
  • walne zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

 

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Patronat Honorowy: Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury; Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Więcej informacji i wzór karty zgłoszenia do pobrania niżej oraz na stronie http://regionalizmpolski.pl
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31