Żegnamy Pawła Grzesiaka

Z głębokim smutkiem dzielimy się informacją, że 4 czerwca roku 2021 zmarł Paweł Grzesiak (urodzony 28 października 1969 roku). Jego pogrzeb - 8 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 na cmentarzu parafialnym w Wieruszowie - Podzamczu.

Był historykiem i regionalistą, prezesem Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego „Arsonium” w Wieruszowie, współtwórcą Wieruszowskiego Słownika Biograficznego oraz nauczycielem w Zespole Szkół nr 2 w Wieruszowie, inicjatorem wielu działań oraz wydarzeń popularyzujących historię regionu,

Paweł Grzesiak blisko współpracował z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Uczestniczył w organizowanych przez WTK obchodach kolejnych rocznic Polskiego Sejmu Dzielnicowego, w tym w spotkaniach potomków delegatów na ten pierwszy po latach niewoli polski Sejm. W roku 2006 opublikował na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego" biogramy delegatów: Tomasza Tomalaka i Ignacego Kwiasowskiego z Byczyny, Mieczysława Piątka z powiatu ostrzeszowskiego, Aleksandra Szembeke z Siemianic - delegata z powiatu kępińskiego, Bogdana Mieczysława Szembeka - delegata z powiatu ostrowskiego a także relację z zebrania założycielskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego w Wieruszowie.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego przekazyjemy serdeczne wyrazy współczucia.


  • Ś. P. Paweł Grzesiak. Foto www.radiozw.com.pl


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31