Świat Jana Lubrańskiego

W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego 

Wernisaż 7 marca 2020 r. o godz. 16.00 

Oprowadzanie kuratorskie: sobota. 14 marca, godz. 16:00.

Brama Poznania ul. Gdańska 2

wystawa czasowa 7.03.-7.06.2020 r. 

wtorek-piątek 9.00-18.00, sobota-niedziela 0.00-19.00 

wstęp wolny 

 

Wybitna postać i wszechstronna działalność biskupa Jana Lubrańskiego, którego pięćsetna rocznica śmierci przypada w maju tego roku, wciąż pozostają mało znane bądź istnieją w świadomości wielu mieszkańców miasta jako zbiór kilku ogólników. 

Jan Lubrański żył w szczególnym momencie w historii - na przełomie średniowiecza i renesansu. Jego biografia doskonale pokazuje, jak splatały się ze sobą idee obydwu epok. Uświadamia ona również, że wyznaczane z perspektywy czasu cezury nie zawsze odzwierciedlają długotrwałość procesów historycznych i przemian myśli ludzkiej. 

Jana Lubrańskiego można określić jako znakomitego reprezentanta intelektualistów tamtych czasów. Świetnie wykształcony, zainteresowany kulturowymi nowinkami, zdecydował się wybrać tradycyjną karierę duchownego. Miał świadomość, że wzniosłe fundacje sakralne i inwestycje w dziedzinie kultury i edukacji muszą iść w parze z dbałością o sprawy przyziemne. Lubrański zamawiał cenne dzieła sztuki i zlecał remonty świątyń, ale jednocześnie fundował szpitale, wodociągi i bruki uliczne. Starał się, aby jego działania miały trwałe podstawy - zarówno ideowe, jak i materialne. Jego myślenie o przyszłości zakorzenione było w pamięci o przeszłości... Na rzeczywistość patrzył wieloaspektowo, nie zapominając o sprawach wzniosłych i przyziemnych, co podkreślono w dedykacji na jego nagrobku, określając Lubrańskiego jako biegłego w DIVINIS ET HUMANIS LITERIS – [w] księgach boskich i ludzkich. 

Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących na www.bramapoznania.pl
Scenariusz: Igor Kraszewski. Aranżacja i identyfikacja: Rafał Górczyński.
Koordynacja: Anna Pikuta Produkcja: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 


  • https://bramapoznania.pl


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31