XXII WKK w obiektywie Hieronima Dymalskiego

Więcej zdjęć Hieronima Dymalskiego z XXII Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej
- zob. Fotogaleria EPW-aneks.


 • Prezes WTK Stanisław Słopień otwiera obrady

 • Zbigniew Jaśkiewicz, moderator dyskusji "Młodzież w kulturze"

 • Dr Włodzimierz Łęcki, panelista

 • Prof. Krzysztof Trybuś, panelista

 • Dyr Maciej Nowak, panelista

 • dr Ligia Henczel-Wróblewska, panelistka

 • Dariusz Sałata, uczestnik dyskusji

 • Członek Rady Krajowej RSR RP Jerzy Naskręt, uczestnik dyskusji

 • Dr Janina Małgorzata Halec, uczestniczka dyskusji

 • Starosta chodzieski Mirosław Juraszek, uczestnik dyskusji

 • Dr Kazimierz Krawiarz, uczestnik dyskusji

 • Leszek Praczyk, przewodniczący części statutowej XXII WKK

 • Członkowie ustępującego Zarządu WTK: Kazimierz Krawiarz, Aleksandra Kowalska, Włodzimierz Królikowski, Stanisław Słopień, Grzegorz Mokrzycki, Leszek Praczyk

 • Prezes Stanisław Słopień i wyróżniony z okazji Konferencji Sławomir Maćkowiak

 • Marek Makieła referuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 • Mariusz Polarczyk, uczestnik dyskusji

 • Zofia Smolarz, uczestniczka dyskusji

 • Prof. Jerzy Babiak, uczestnik dyskusji

 • Norbert Kulpa, uczestnik dyskusji

 • Komisja Skrutacyjna: Zofia Smolarz, Marek Makieła

 • Stanisław Słopień, Leszek Praczyk