Wolontariusze mile widziani

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu nawiąże współpracę z wolontariuszami chętnymi do:

 •     pomocy w organizacji imprez;
 •     kontaktów z redakcjami mediów, szkołami oraz instytucjami kultury;
 •     pomocy przy opracowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków na ich realizację;
 •     prac związanych z wydawaniem „Przeglądu Wielkopolskiego“ (pisanie tekstów, adjustacja, organizacja sprzedaży, kolportaż);
 •     aktualizacji baz danych, prowadzenia strony internetowej oraz redagowania i dystrybucji biuletynu elektronicznego;
 •     pomocy w biurze (asystent - asystentka Zarządu, prowadzenie korespondencji, dokumentacja działalności);
 •     pomocy w prowadzeniu księgowości;
 •     prowadzenie biblioteki oraz archiwum;


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie pisemne (również e-mail lub telefon) wraz z krótkim uzasadnieniem oraz życiorysem (C.V.). Prosimy o podanie przykładowo następujących danych o sobie:

 •     Imię i nazwisko.
 •     Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
 •     Wykształcenie lub rok i kierunek studiów albo klasa i nazwa szkoły.
 •     Zainteresowania.
 •     Umiejętności i doświadczenia, które mogą się przydać naszej organizacji.
 •     Oczekiwania pod adresem naszej organizacji.
 •     Ilość czasu, który Pani - Pan może poświęcić na działalność w organizacji.


W kierowanym do nas zgłoszeniu prosimy zamieścić uwagę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez WTK moich danych osobowych".

Osoba do kontaktu: Stanisław Słopień - tel. 512 354 740; e-mail: biuro@wtk.poznan.pl.
 


 • wolontariat (msw.org.pl)

  wolontariat (msw.org.pl)