Sejmik Regionalistów Wielkopolskich 2017-06-10. Foto K. Krawiarz