Wielkopolska Konferencja Kulturalna w Dobrzycy  2016-11-22

XXI Wielkopolska Konferencja Kulturalna odbyła się pod hasłem "Tu zaczęła się Polska".

W programie:

Wielkopolska Konferencja Kulturalna jest zgodnie z wieloletnią tradycją otwartym zgromadzeniem samorządowców, ludzi kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych. Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa zostaną ogłoszone do 30 kwietnia, zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2016.

Wszelkie uwagi oraz pytania prosimy kierować na adres: wtk@ngo24.pl

  1. Debata między innymi w nawiązaniu do: 1050-lecia Chrztu Polski, Roku Henryka Sienkiewicza, Roku Feliksa Nowowiejskiego i 100. rocznicy urodzin Eugeniusza Paukszty)
  2. Zwiedzanie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
  3. Spotkanie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyckiej oraz wymiana doświadczeń
  4. Część statutowa
    • sprawozdanie Zarządu WTK za lata 2013 - 2016,
    • dyskusja nad dotychczasową działalnością oraz programem prac Towarzystwa na lata 2016-2019,
    • wybór nowych władz WTK.