Poznań i Wielkopolska w literaturze...

Jeszcze do 31 maja redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" przyjmuje propozycje materiałów do publikacji w numerze 2022-2. Planowany profil tematyczny tego numeru: "Poznań i Wielkopolska w literaturze - literatura w Poznaniu i w Wielkopolsce".

Mogą to być teksty problemowe, sylwetki i biogramy, wspomnienia, relacje, opisy miejsc, obiektów, instytucji, stowarzyszeń. Objętość nie powinna przekraczać 25 tys. znaków łącznie ze spacjami. Mile widziane teksty mniejsze (do 10 tys. znaków) oraz ilustracje.

Niezależnie od powyższej tematyki, w związku z przypadajacą w roku 2022 60. rocznicą powołania WTK, redakcja jest zainteresowana wszelkimi materiałami dotyczącymi postaci, instytucji, zdarzeń oraz miejsc związanych z działalnością WTK w latach 1962-2022.

  Z a p r a s z a m y!           Więcej ...