Nagroda Główna WTK 2021

Nagrodę Główną WTK za rok 2021 otrzymali:  Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego (nagroda zbiorowa) oraz prof. Jacek Juszczyk (nagroda indywidualna).
 
Wągrowiec, 4 listopada 2022
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego prof. dr. hab. Jerzy Kazimierz Babiak w towarzystwie wiceprezesa Piotra Dwornickiego wręczył 4 listopada 2022 roku Nagrodę Główną WTK za rok 2021 Wągrowieckiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu im. Stanisława Przybyszewskiego. Nagrodę odebrała prezes Stowarzyszenia Danuta Chosińska w towarzystwie Jadwigi Mianowskiej (śp. Jerzy Mianowski był pierwszym prezesem Stowarzyszenia).
Uroczystość odbyła się w sali I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu podczas inauguracji 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na Ziemi Wągrowieckiej.
 Licznie zebranych gości powitali: Maciej Patelski – dyrektor I LO oraz Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady Powiatu. Otwarcia inauguracji dokonał Wicestarosta Michał Piechocki. Spotkanie prowadził Sebastian Chosiński - nauczyciel, pisarz, sekretarz Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego. Maria Magdalena Pocgaj - Wiceprezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Nie zabrakło promocji gości z poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. A byli to: Sławomir Jerzy Ambrozaik, Anna Andrych, Anna Landzwójczak, Rudy Alfonzo Gómez Rivas, Kalina Izabela Zioła, Valerio Orlić, Maria Magdalena Pocgaj oraz Dariusz Kozdęba.
 Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego działa od 2013 roku.
Od początku  aktywnie realizuje projekty/zadania publiczne, wydaje publikacje oraz podejmuje liczne działania kulturalne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również na skalę całego kraju, takie jak:
 • 2021.współorganizacja uroczystości i spotkań z poetami na Ziemi Wągrowieckiej towarzyszących 44 Międzynarodowemu Listopadowi Poetyckiemu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
 • 2019. współtworzenie informatora okolicznościowego "Czas Poezji na Ziemi Wągrowieckiej",
 • 2016. projekt „Wągrowiec: czas odnaleziony” (warsztaty historyczne w Muzeum Regionalnym dla młodzieży, warsztaty antydyskryminacyjne, przygotowanie  wraz z młodzieżą wycieczek po Wągrowcu szlakiem żydowskim i niemieckim dla uczniów I LO, Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec oraz zainteresowanych mieszkańców, przygotowanie wraz z uczniami broszury turystycznej),
 • 2015.współorganizacja konkursu fotograficznego poświęconego zabytkom kultury niemieckiej i żydowskiej na terenie powiatu wągrowieckiego, propagowanie postaci i twórczości Stanisława Przybyszewskiego wśród uczniów I LO oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, m.in. wykłady, pokazy filmowe, prezentacje multimedialne,
 • 2014.organizacja sesji popularnonaukowych ”Stanisław Przybyszewski-wczoraj i dziś” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich, wydanie broszury dotyczącej wągrowieckich śladów Stanisława Przybyszewskiego,
 • od 2014 wręczanie statuetki”Stacha” dla najwybitniejszych absolwentów szkól ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatu wągrowieckiego.
Stowarzyszenie zrealizowało również wiele innych projektów, między innymi:.
 • konkursy recytatorskie: „Przestrzenie słowa. Wiersze poetów wiązanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu”,
 • „Twórczość Stanisława Przybyszewskiego i poezja współczesnych poetów ziemi wągrowieckiej w małym centrum świata”,
 • „Okolica poetów - Przybyszewski-Węklarowa-Szatkowski”,
 • konkurs recytatorski poezji patriotycznej ”Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu”,
 • Cyfrowe Archiwum Społeczne,
 • warsztaty historyczne ”Ruch oporu w czasie II wojny światowej na terenie ziemi wągrowieckiej”,
 • „Wągrowiec czas odnaleziony – społeczna wystawa internetowa o powstaniu wielkopolskim”.

Wniosek o Nagrodę złożył Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

 Poznań, 2 grudnia 2022
 Profesor Jacek Juszczyk to lekarz oraz naukowiec, krytyk i animator życia kulturalnego Poznania i Wielkopolski, człowiek sztuki. W latach 1991-2008 pełnił funkcję kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych AM i Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, w tym dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych, Mikrobiologii i Parazytologii (1992-2004). Specjalista wojewódzki w zakresie chorób zakaźnych 1983-1991 i 1991-2005, także specjalista krajowy w zakresie chorób zakaźnych (1983-1991), współtworzył  (od 1984 r.) ogólnokrajowy system rozpoznawania, leczenia i opieki nad zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. W leczeniu tych groźnych chorób cywilizacyjnych był jednym z pionierów w Polsce. Twórca i redaktor naczelny trzech czasopism specjalistycznych, w ośmiu - członek kolegiów.
 Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (1991-1997), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Autor 12 monografii, 90 rozdziałów w podręcznikach, 740 artykułów - w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Członek wielu międzynarodowych oraz krajowych organizacji, rad i komisji eksperckich. 
Odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Medalem Gloria Medicinae (2012), laureat licznych nagród towarzystw naukowych.
    Swoje pasje w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i sztuki zaczął realizować w studenckim klubie "Od nowa" przy ul. Wielkiej, będącym w latach 1958-1970 najważniejszym ośrodkiem kultury w Poznaniu. Między innymi tam stworzył i prowadził dwutygodnik kulturalny "Struktury", który odegrał ważna rolę w rozwoju poznańskiego środowiska artystycznego, w szczególności literackiego. W 2011 r. współredagował 300-stronicową monografię tego klubu ("Klub Od nowa 1958-1970"). Dwa artykuły związane z tym okresem młodzieńczej aktywności zamieścił też w „Przeglądzie Wielkopolskim” 2020-4 (130) i 2021-1 (131). Na lata 70-te ubiegłego wieku przypada także jego działalność w Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Jest wybitnym znawcą malarstwa, sztuk plastycznych i literatury.  Publikował wiele ważnych tekstów z tych dziedzin w prasie wielkopolskiej i krajowej.  Był stałym recenzentem plastycznym „Gazety Poznańskiej” w latach 1961-2000, publikował też recenzje tomików poetyckich, teksty krytyczne i publicystyczne na łamach „Współczesności”, „Życia Literackiego”,„Kultury”, “Polityki”, "Miesięcznika Literackiego" „Akantu.) Autor licznych wstępów do katalogów wystaw malarzy i rzeźbiarzy, w tym opracowań monograficznych w wydaniach książkowych. Jacek Juszczyk jest autorem tomu "Wiersze" (Poznań, 2017), wierszy w antologiach: ""Spectrum, (3 tomy, Łódź, 1978, 1979, 1980-1981), "Poeci czasu niedokonanego" (Poznań, 2019), "Daję słowo" (Poznań, 2020), współautorem tomu wspomnień „Szczelbaczechowa, co było, a nie jest. Poznań artystyczno-towarzyski lat 70/80. zeszłego wieku” (Poznań, 2016). 
Plonem jego zainteresowań fotograficznych były trzy wystawy indywidualne w galeriach gdańskich i poznańskich. W klinice chorób zakaźnych przy ul. Szwajcarskiej  znajduje się stała ekspozycja fotografii jego autorstwa. 
    Prof. Jacek Juszczyk jest tytanem pracy. Nadal pozostaje pasjonatem i świetnym animatorem poznańskiego i wielkopolskiego życia kulturalnego. W trudnym czasie pandemii imponuje jego bezinteresowna i obywatelska aktywność w upowszechnianiu wiedzy z dziedziny wirusologii i chorób zakaźnych, także o skutkach, jakie pandemia wywiera i wywierać będzie jeszcze przez długie lata na nasze życie społeczne, więzy międzyludzkie, kulturę, sztukę i  oświatę.  W gronie licznych przyjaciół, także wśród najmłodszych kręgów akademickich postrzegany jest jako „poznański Boy-Żeleński”, który pomimo ogromu pracy, rozlicznych działań i pasji pozostał żarliwym lekarzem, niosącym pomoc potrzebującym, w szczególności czułym i bezinteresownym opiekunem artystów, ludzi nauki i sztuki.
     Wniosek o Nagrodę złożyła Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet.
    Nagrodę wręczył 2 grudnia 2022 roku prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Babiak w towarzystwie wiceprezesa Jana Japasa Szumańskiego oraz członka Zarządu WTK prof. dr hab.Jana Grada podczas konferencji „Spotkanie Pokoleń. Przeszłość zerwana z murów miasta 1956-1989” na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
 
Wyboru laureatów dokonała kapituła w składzie:
 • Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego                                                                      
 • Lena Bednarska, była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
 • Prof. dr hab. Jan Grad, kulturoznawca, przewodniczący Kapituły
 • Prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prawnik, dyrektor Muzeum UAM w Poznaniu
 • Zbigniew Jaśkiewicz, germanista, kulturoznawca
 • Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
 • Prof. dr hab. Filip Kaczmarek, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Prof dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, historyk, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego”
 • Dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
 • Dr Marian  Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • Jan Japas Szumański, dziennikarz muzyczny, kulturoznawca 
 • Andrzej Tyra, dyrektor Zespołu Szkół w Mroczeniu – przedstawiciel laureata Nagrody z poprzedniego roku w kategorii zbiorowej, działającej w szkole Grupy Teatralnej „ECHO PAŁACU”
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jerzy Wojtaszek, emerytowany dyrygent, pedagog, animator kultury - laureat Nagrody  z poprzedniego roku w  kategorii indywidualnej
Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie dziękuje wszystkim podmiotom, które brały czynnie udział w konkursie mimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń pandemicznych. Już teraz zaprasza do uczestnictwa w następnych edycjach Nagrody Głównej WTK w Poznaniu.

Sekretariat Kapituły: biuro WTK

Zob. również: więcej informacji o Nagrodzie Głównej  WTK