Nagroda Główna WTK 2020

Kapituła Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu – edycja 2020, dokonała wyboru (w drodze punktowania) laureatów w kategorii indywidualnej oraz zbiorowej.

Laureatem w kategorii indywidualnej został Jerzy Wojtaszek, emerytowany dyrygent i animator kultury z Ostrowa Wielkopolskiego (na wniosek Sebastiana Górskiego – zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego).

Laureatem w kategorii zbiorowej została grupa teatralna „Echo Pałacu” z Mroczenia, powiat kępiński, gmina Baranów (na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej w Kępnie).

Skład Kapituły: prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak (prezes WTK), Lena Bednarska (była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu), prof. dr hab. Jan Grad (kulturoznawca, przewodniczący Kapituły), prof. dr hab. Andrzej Gulczyński (prawnik, dyrektor Muzeum UAM w Poznaniu), Grzegorz Jura (przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania), prof. dr hab. Filip Kaczmarek (prezes poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego”), dr Kazimierz Krawiarz (prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki), dr Marian Król (prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu), Marcin Moeglich (historyk w Muzeum regionalnym w Wągrowcu, laureat Nagrody z poprzedniego roku w kategorii indywidualnej), Jerzy Naskręt (prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Śremskiej, przewodniczący rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego), Jan Japas Szumański (dziennikarz muzyczny, kulturoznawca), prof. dr hab. Tadeusz Wallas (prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marek Wróbel (prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego – laureata Nagrody z poprzedniego roku w kategorii zbiorowej). 

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu serdecznie dziękuje wszystkim podmiotom, które brały czynnie udział w projekcie, mimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń pandemicznych oraz już teraz zaprasza do udziału w następnych edycjach Nagrody Głównej .

Jerzy Wojtaszek to emerytowany dyrygent, pedagog, animator kultury. Przez 20 lat prowadził Chór Żeński Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim, który zdobywał najwyższe laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Zespół nagrał płytę i kasetę "Zapal światło ponad nami”, wystąpił też przed papieżem św. Janem Pawłem II. Chór koncertował w Belgii, w byłej Jugosławii, Austrii, Francji, Holandii oraz byłej Republice Federalnej Niemiec. Brał udział w wymianie kulturalnej z Moskwą, Erfurtem, Charkowem, Pragą, Nordhausen. Występował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Warszawie i Katowicach, w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Teatrze Wielkim w Warszawie i Poznaniu. W 1990 r Chór wykonał też z Kaliską Orkiestrą Symfoniczną "Stabat Mater” B. Pergolesiego. 

W latach 1988-2015 r Jerzy Wojtaszek prowadził Chór Nauczycielski im. Stanisława Wachowicza w Ostrowie Wielkopolskim a w latach 1993-2019 był także dyrygentem Chóru Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie. Z tymi chórami koncertował za granicą w większości krajów europejskich. Brał udział w wielu przeglądach, festiwalach konkursach muzyki chóralnej zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nagrał 6 płyt, czterokrotnie występował przed papieżem św. Janem Pawłem II. 

Jerzy Wojtaszek był pomysłodawcą, współorganizatorem, kierownikiem artystycznym licznych przedsięwzięć kulturalnych, przeglądów chóralnych, cyklicznych koncertów. W 2006 roku został koordynatorem regionalnym Południowej Wielkopolski Programu rozwoju chórów szkolnych Narodowego Centrum Kultury ”Śpiewająca Polska” (później Narodowego Forum Muzyki). Inicjował powstawanie nowych zespołów chóralnych. Stworzył region o najwyższej liczbie chórów. Od 1993 roku jest wiceprezesem ds. artystycznych Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 

Za działalność pedagogiczną i artystyczną uhonorowany został odznakami honorowymi: Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego w 2002 r, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2012 roku oraz odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr „Złota z Brylantem” w 2015 roku, tytułem ”Osobowość Ostrowskiej Kultury (2010 r), nagrodą Starosty Ostrowskiego ”Wojciech 2014”, nagrodą specjalną w plebiscycie Ostrowian Roku 2015, tytułem nadanym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. „Filar Kultury( 2016r), tytułem ”Zasłużony dla Krotoszyna (2018r).

Grupa teatralna „Echo Pałacu” została utworzona w 2015 roku w byłym gimnazjum w Mroczeniu, zadebiutowała 29 listopada 2015 r. wystawiając sztukę „Sara, Nirwana i ja” na podstawie scenariusza Agaty Parady, w reżyserii Elżbiety Ilskiej i Joanny Gruszki. Spektakl poruszał niezwykle ważny problem ” więzi, a raczej jej braku w relacjach między ludźmi”. W marcu 2016 r. wystawiła misterium „Pasja oczami Marii Magdaleny”, a w kwietniu tegoż roku sztukę „O służącej, która pokochała kupca” wg scenariusza Anny Jakubowskiej, w reżyserii Elżbiety Ilskiej i Joanny Gruszki. 

W drugim roku swojej działalności grupa nawiązała współpracę z Marcinem Trzęsowskim – aktorem teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, który zorganizował dla uczniów warsztaty sceniczne. Od samego początku zespół współpracuje z Radiem SUD, a od 2016 r. - z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kępińskiej.

W roku szekspirowskim 2016 zorganizowała spektakl „Poskromienie złośnicy”, który odbił się szerokim echem nie tylko w regionie, ale i w kraju. Trafił do Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych i Teatru TVP, gdzie znalazł się w dwójce najlepszych przedstawień w kategorii gimnazjum a przez internautów grupa została uznana za najlepszą w kraju. Kolejnym sukcesem „Poskromienia złośnicy” był udział w XII Przeglądzie Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień dobry sztuko 2017” i udział w finale na scenie Centrum Kultury w Suchym Lesie koło Poznania. Spektakl został przedstawiony również w Chorzowskim Centrum Kultury w marcu 2017 r. w ramach organizowanych po raz pierwszy „Ogrodach Szekspirowskich”, teatralnej imprezie plenerowej towarzyszącej VI Festiwalowi Małych Form Artystycznych. Działalność grupy dostrzegło też między innymi czasopismo „Dobra Szkoła” oraz TVP w Poznaniu, która zaprezentowała ją w programie „Wielkopolska Warta Poznania”. 

W marcu 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mroczeniu odbyło się sympozjum pt. ”Teatr w szkole”, z udziałem nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników bibliotek, pracowników urzędów gmin, wizytatorów oświaty, uczniów i absolwentów szkoły. 

Kolejne spektakle grupy: „Rodzina na kredyt” według scenariusza uczennic tej szkoły, wspomnianej wyżej Dominiki Gruszka oraz Julii Winnickiej, sztuka Sofoklesa „Antygona”, komedia „Kandydatka na żonę” Andrzeja Dembończyka (premierę powtórzono w sali kępińskiego kina „Sokolnia” dla uczniów szkół kępińskich), „Moja rumba” - sztuka uczennicy Wiktorii Zychli, Szekspira „Sen nocy letniej”, „Pamiętnik szefowej” Mileny Winiarskiej (kolejna uczennica, autorka scenariusza), Aleksandra Fredry „Gwałtu co się dzieje”.

Ostatnią przygotowaną premierą na 2020 r. miała być sztuka Szekspira „Romeo i Julia”, jednak z powodu pandemii szkoła została zamknięta i zrezygnowano z jej wystawienia.

Wręczenie Nagrody

Sytuacja epidemiczna sprawiła, iż zarząd WTK zdecydował o wręczeniu nagród laureatom w miejscu ich działalności, to jest Ostrowie Wlkp. i Mroczeniu.

Uroczystość wręczenia nagrody indywidualnej odbyła się 8 października 2021 roku w Ostrowie Wlkp. w Forum Synagoga. Przekazanie statuetki Wielkopolskiego Pegaza panu Jerzemu Wojtaszkowi nastąpiło w trakcie corocznej gali organizowanej przez prezydenta miasta, na której honoruje się osoby zasłużone dla ostrowskiej kultury. W imieniu WTK w uroczystości udział brali: prezes Jerzy Babiak, Hieronim Dymalski oraz Tadeusz Kuraś.

Wręczenia nagrody zbiorowej dokonał prezes WTK Jerzy Babiak 9 października 2021 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu w trakcie uroczystej gali świętującej 5 lat działalności szkolnego teatru „Echo Pałacu”. Statuetkę Wielkopolskiego Pegaza odebrały opiekunki teatru i reżyserki większości sztuk – Panie Elżbieta Ilska i Joanna Gruszka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:    Więcej o Nagrodzie Głównej WTK...


  • Jerzy Wojtaszek

  • Grupa teatralna "Echo Pałacu" ma swoją monografię. Fot. radiosud.pl