Nagroda Główna WTK 2020

Zarząd WTK dziękuje wszystkim osobom, władzom samorządowym, stowarzyszeniom regionalnym oraz instytucjom kultury za zgłoszenie kandydatów  do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2020.

Ogłoszenie nominacji i wręczenie Nagrody odbywało się tradycyjnie w grudniu, podczas organizowanych przez WTK Dni Wielkopolski.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną decyzje Kapituły zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

***

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja.

Zgłoszeń do Nagrody w kategorii indywidualnej i w kategorii zbiorowej dokonywać mogą:

  • organizacje społeczne
  • regionalne stowarzyszenia kultury
  • organa samorządowe
  • osoby fizyczne.

Zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z wzorem do pobrania niżej.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem należało zgłaszać do 31 października 2020r (ostateczna data wpływu) drogą elektroniczną na adres: biuro@wtk.poznan.pl

Każdy wnioskodawca może zgłosić dwie  kandydatury ( 1 indywidualną i 1 zbiorową). Kandydatury zgłoszone, także nominowane w poprzednich latach mogą zostać zgłoszone ponownie.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny na każdym etapie jego trwania.

Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Wyboru nominowanych a następnie -laureatów w kategorii indywidualnej i w kategorii zbiorowej dokona kapituła powołana przez Zarząd WTK.

Ogłoszenie wyników nastąpi drogą elektroniczną.

Wręczenie Nagrody Głównej nominowanym nastąpi na indywidualne zaproszenia. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, nagroda zostanie wysłana drogą pocztową lub przez kuriera.

Niżej do pobrania:

  • pismo do prezesów regionalnych stowarzyszeń kultury
  • wzór zgłoszenia

Więcej o Nagrodzie Głównej WTK...