Nostalgiczna podróż śladami polskości i Polaków

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak jest ekonomistą i politologiem, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prorektorem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, Doktorem Honoris Causa Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno- Humanistycznego w Rownem na Ukrainie. 

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Ruchu Towarzystw Regionalnych RP w Warszawie, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu a także wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej jest autorem między innymi książki "Lwowskie sacrum. Nostalgiczna podróż śladami polskości i Polaków" wydanej ostatnio przez Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

Jak dowiadujemy się ze "Słowa wstępnego", w latach 30. ubiegłego wieku ojciec autora pracował i mieszkał we Lwowie. Stąd też zainteresowanie tym miastem - z zasłyszanych w dzieciństwie opowieści o jego urokach, po latach rozbudzone opracowaniami na temat tego miasta, zwłaszcza wybitnego znawcy Kresów Stanisława Nicieji oraz znakomitego odtwórcy życia w dawnym Lwowie - Witolda Szolgini.

Sam autor po raz pierwszy zobaczył Lwów kilkadziesiąt lat temu jako student, na wyjeździe organizowanym przez studenckie biuro podróży, następnie bywał tam wielokrotnie podczas wyjazdów służbowych - zawsze zorganizowanych i krótkotrwałych. Po wielu latach postanowił szczegółowiej poznać to miasto - jego niezapomnniane uroki architektoniczne, z nostalgią wspominane przez dawnych mieszkańców.

Prezentowana publikacja składa się z trzech części. W części pierwszej, najbardziej obszernej, przedstawiono losy polskich kościołów we Lwowie. Znajdują się tam świątynie, które zawsze należały do obrządku łacińskiego, jak również takie, które po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości powróciły do swych funkcji sakralnych, lecz główne w formule obrządku greckokatolickiego, a wreszcie również te, które na zawsze utraciły swoje pierwotne przeznaczenie.

Część druga zawiera charakterystykę wybranych pomników przyozdabiających ulice i place Lwowa w II Rzeczypospolitej, a niekiedy postawione jeszcze dużo wcześniej. Wiele z nich zniknęło na zawsze usuniętych przez władze radzieckiej Ukrainy. Niektóre z nich przekazane zostały władzom polskim i aktualnie zdobią place i skwery Wrocławia, Gdańska i Szczecina, a tylko nieliczne istnieją nadal na miejscu ich pierwotnej lokalizacji.

Wreszcie trzecia część „Lwowskiego sacrum” poświęcona jest prezentacji postaci zasłużonych Polaków, których mogiły znajdują się na Cmentarzu Łyczakowskim. O znaczeniu tej nekropolii świadczyć może fakt, iż idąc jej alejkami, przyglądając się kolejnym nagrobkom, możemy prześledzić pokaźną części historii naszej Ojczyzny. Dotyczy to nie tylko bohaterów zasłużonych w walce o odzyskanie naszej niepodległości, jak i w późniejszym okresie również wybitnych jednostek, które już w wolnej Polsce tworzyły gospodarkę, naukę, kulturę. W końcowym fragmencie tej części znajdujemy także krótką charakterystykę ważnego dla historii Lwowa i całej II Rzeczypospolitej Cmentarza Orląt Lwowskich.

Celem publikacji jest ukazanie uroków Lwowa w sposób przystępny i popularny, dlatego też tekst pozbawiony jest przypisów stosowanych w publikacjach naukowych. W końcowej części opracowania podane są natomiast źródła, z których autor korzystałm, omawiając historię Lwowa i prezentując poszczególne fragmenty jego architektury sakralnej oraz pozostałych obiektów lwowskiego Sacrum.

Większość spośród 150 fotografii pochodzi z kolekcji własnej autora, która powstała podczas licznych jego podróży do Lwowa.