Żegnamy Profesora Andrzeja Kwileckiego

Andrzej Kwilecki urodził się 23 października 1928 w Kwilczu, zmarł 14 października 2019 w Poznaniu. Był wybitnym socjologiem, nauczycielem akademickim i profesorem nauk humanistycznych, w latach 1972 - 1981 wieloletnim Dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1982 - 1984 Prorektorem tej uczelni.

Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Kwileckiego obejmowały między innymi problematykę migracji oraz powojennego osadnictwa na Ziemiach Zachodnich, mniejszości narodowych, historię socjologii polskiej a także historię wielkopolskiego ziemiaństwa. Był zamiłowanym szachistą i odnosił na tym polu liczne sukcesy. Uwielbiał muzykę operową. 

Uroczystości pogrzebowe - 18 października 2019 roku w Kwilczu:

  • godz. 13:30 msza św. w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła
  • godz. 14:00 pogrzeb na cmentarzu parafialnym ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 42

***

Twórczość naukowa prof. Andrzeja Kwileckiego stanowiła niejednokrotnie źródło inspiracji projektów społeczno-kulturalnych Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego członkiem był od roku 1981. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku należał - obok profesorów: Gerarda Labudy, Jerzego Topolskiego, Lecha Trzeciakowskiego, Stanisława Kubiaka i Antoniego Zydronia - do grona konsultantów ówczesnego prezesa WTK Eugeniusza Paukszty, który zainicjował projekt integracji Wielkopolski jako regionu społeczno-kulturowego w jego granicach historycznych w partnerstwie z regionami sąsiednimi: Kujaw, Pomorza i Ziemi Lubuskiej.

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uczestniczył w publicznych debatach organizowanych przez WTK w kawiarni poznańskiego Bazaru oraz "Literackiej" na Starym Rynku, a w latach 1996 - 1999 w sali Kominkowej obecnego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Między innymi były to debaty: "Dokąd zmierzasz Wielkopolsko?” oraz "Wielkopolska po roku"(od ponownego administracyjnego zintegrowania regionu oraz rozpoczęcia działalności samorządu województwa). 

Informacja bibligraficzna.
"Przegląd Wielkopolski" opublikował:

  • Andrzej Kwilecki. Poznański Klub Szachistów (1839-1950). Nr 1/1989
  • Andrzej Kwilecki. Wypowiedź w dyskusji „Dokąd zmierzasz Wielkopolsko?” [Spisała i opracowała D. Matyaszczyk]. Nr 1-2/1996
  • Andrzej Kwilecki. Wypowiedź w dyskusji "Wielkopolska po roku". Nr 3-4/1999
  • Marceli Kosman. O wielkopolskim ziemiaństwie - z autopsji. Książki A. Kwileckiego o ziemiaństwie wielkopolskim. Nr 3/2010
  • Marceli Kosman. Andrzej Kwilecki, Z Kwilcza rodem. Wspomnienia i szkice. Nr 3/2012


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31