XIV Kongres Obywatelski - - aktualizacja

19 października 2019 roku

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

pod hasłem Jakie „razem” Polaków w XXI wieku – wokół wartości, zasad, celów czy zagrożeń? 

Organizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, prezes dr Jan Szomburg.

Obrady w formule dwóch sesji plenarnych i dwóch rund sesji tematycznych, w ramach których każdy z uczestników będzie mógł wybrać spośród 5 różnorodnych tematów:

10:00 – 11:30 Sesja plenarna otwierająca: Wspólnota wokół wartości, zasad, celów czy zagrożeń?

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę i odwiedzenie stoisk

12:00 – 13:30 Równoległe sesje tematyczne – Runda I

  • Sesja I. Kultura obywatelska – czym jest, jakie jest jej znaczenie i jak ją budować?
  • Sesja II. Zmiany klimatyczno­‑środowiskowe – co nas czeka i jak się do tego wspólnie przygotować?
  • Sesja III. Rozwój proinnowacyjny Polski – jakich postaw i kompetencji oraz kultur współdziałania potrzebujemy?
  • Sesja IV. Sport – droga do polskiego „RAZEM”?
  • Sesja V. Polskie regiony – 20 lat doświadczeń samorządności (obchody 20‑lecia samorządu regionalnego)

13:30 – 14:00 Przerwa na kawę i odwiedzenie stoisk

14:00 – 15:30 Równoległe sesje tematyczne – Runda II

  • Sesja VI. Jaka demokracja lokalna? W kierunku demokracji partycypacyjnej
  • Sesja VII. Jakie „RAZEM” w edukacji po reformie i protestach nauczycieli?
  • Sesja VIII. Debata młodych: ratunek dla klimatu i powietrza – poprzez indywidualne zachowania czy zmiany systemowe?
  • Sesja IX. „RAZEM” dla czystego transportu
  • Sesja X. Polskie regiony wobec wyzwań przyszłości (obchody 20‑lecia samorządu regionalnego)

15:30 – 16:15 Przerwa obiadowa

16:15 – 17:30 Sesja plenarna zamykająca: Rola kultury w budowaniu polskiego „RAZEM”

Szczegółowy program Kongresu, aktualności oraz formularz rejestracji  - na stronie www.kongresobywatelski.pl

Wstęp bezpłatny, rejestracja obowiązkowa, liczba miejsc jest ograniczona.