Nagroda Główna WTK 2019

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja. W ostatnim dziesięcioleciu laureatami byli: 2018 – Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 2017 - Dariusz Matysiak, 2016 - Andrzej Wituski, 2015 - Orkiestra Dęta Quantum, 2014 - Marian Pilot, 2013 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, 2012 - Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, 2011 - Bożenna Urbańska, 2010 - Alojzy Andrzej Łuczak, 2009 - Zespół Folklorystyczny Szamotuły.

Zgłoszeń do Nagrody dokonywać mogą organizacje społeczne, zwłaszcza regionalne stowarzyszenia kultury, organa samorządowe, także osoby fizyczne. Zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z wzorem - do pobrania niżej.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 15 października 2019. (ostateczna data wpływu) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Wymagane są obie formy zgłoszenia. Adres: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Św. Marcin 80-82, 61-809 Poznań, biuro@wtk.poznan.pl. Zgłoszenie można dostarczyć również osobiście do siedziby Towarzystwa, adres jak wyżej, tel. 514 012 395.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Kandydatury zgłoszone, także nominowane, w poprzednich latach, mogą zostać zgłoszone ponownie. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny na każdym etapie jego trwania.

Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Wyboru nominowanych a następnie - laureata Nagrody Głównej dokona kapituła powołana przez Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody Głównej nastąpi podczas Dni Wielkopolski w grudniu 2019

Wzór zgłoszenia do pobrania niżej.

Kontakt: biuro@wtk.poznan.pl oraz tel. 514 012 395

***

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne jako organizator projektu Nagroda Główna WTK 2019 będzie administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu i zostaną one użyte wyłącznie w celu przeprowadzenia tego projektu. Podmiot zgłaszający ma prawo do ograniczenia przekazywania, a następnie przetwarzania danych zawartych w formularzu zgłoszenia.