Nagroda Główna WTK 2019

Laureatami Nagrody Głównej WTK za rok 2019 zostali: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne oraz Marcin Moeglich z Wągrowca
 
Nominowani zostali:
 • W kategorii zbiorowej: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Miejskiej Górce, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej
 • W kategorii indywidualnej: Danuta Drzewiecka, Jerzy Kondras, Marcin Moeglich, Krzysztof Styszyński, Jerzy Marian Tarkowski
Ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody nastąpiło 3 grudnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej PTPN w Poznaniu 
 
Uroczystość odbyła się w ramach konferencji Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”. Uświetnił ją występ młodych utalentowanych wykonawców - amatorów, laureatów ogólnopolskich konkursów estradowych. W koncercie "Powróćmy jak za dawnych lat" w reżyserii Japasa Szumańskiego wystąpili między innymi: Aleksandra Itkowska z Kórnika, laureatka telewizyjnej "Szansy na sukces" oraz Granad Prix i I miejsc w kilku ogólnopolskich festiwalach. Wystąpiło także kilku wokalistów, laureatów krajowych festiwali z Akademii Piosenki przy Międzychodzkim Centrum Kultury - Kużni Talentów pod kier.prof Teresy Cichosz, zasłużonego dla amatorskiego ruchu estradowego pedagoga i trenera wokalnego.
Dyplomy oraz statuetki Wielkopolskiego Pegaza wg. projektu Józefa Stasińskiego wręczali - prezes WTK prof. Jerzy Babiak oraz przewodniczący Kapituły dr Włodzimierz Łęcki. 
 
Sponsor uroczystości: Aquanet Poznań
Panu Hieronimowi Dymalskiemu dziękujemy za dokumentację fotograficzną tego wydarzenia.
Wybór zdjęć zob. niżej, pod tekstem tego artykułu. 
Więcej zdjęć zob. Zob. Fotogaleria e-pw...
 
Wyboru nominowanych oraz Laureatów dokonała Kapituła, której przewodniczył dr Włodzimierz  Łęcki: 
 • Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • Lena Bednarska, była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Krzysztof Fekecz, prezes Stowarzyszenia  Miłośników Muzyki  Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – Laureata Nagrody Głównej WTK za rok 2018
 • Prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Prof. dr hab. Jan Grad, kulturoznawca
 • Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
 • Prof dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego”
 • Dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
 • Dr Marian  Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • Dr Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
 • Dr Włodzimierz  Łęcki, krajoznawca, były wojewoda i senator RP
 • Jerzy Naskręt, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Śremskiej, przewodniczący Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • Redaktor Jan Japas Szumański, dziennikarz muzyczny, kulturoznawca
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Do Nagrody Głównej WTK za rok 2019 zgłoszono 21 kandydatur. Oto ich zestawienie wraz z informacją o zgłaszających (według kolejności zgłoszeń):
 1. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im.Cyryla Ratajskiego - Krzysztof Gmerek
 2. Jerzy Kondras, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie - Burmistrz Śremu Adam Lewandowski
 3. Piotr Wiśniewski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gnieźnie - Wydział Promocji Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
 4. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Miejskiej Górce - Zarząd Powiatu Rawickiego
 5. Danuta Drzewiecka, artystka malarka z Konina - Starostwo Powiatowe w Koninie
 6. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne -  Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak 
 7. Chór Miejski Chopin w Lesznie - Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
 8. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej - Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Kaliszu
 9. Ewa Mroczyk, regionalistka z Rogoźna - Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
 10. Zespół Kameralny Amici Canti z Buku - Starosta Poznański Jan Grabkowski
 11. Orkiestra Dęta PAK KWB Konin - Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Koninie
 12. Krzysztof Styszyński, poeta, fotografik i dziennikarz z Poznania - Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
 13. „Koło Śpiewu” im. Karola Kurpińskiego z Rawicza - Gmina Rawicz
 14. Jerzy Marian Tarkowski, inicjator Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Margoninie - Wojciech Marcin Burzyński
 15. Danuta Torzewska z Wrześni, inicjatorką Chóru Nauczycielskiego Camerata - Powiat Wrzesiński
 16. Marcin Moeglich, historyk w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu; poparcie - Burmistrz Miasta Wągrowca Jarosław Berend
 17. Grupa Gwarowa w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Bibliotece Publicznej w Kwilczu - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
 18. Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego przy Rogozińskim Centrum Kultury - Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski
 19. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu - Katarzyna Kwinecka
 20. Radomir Piorun, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole - Starosta Kolski Robert Kropidłowski
 21. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej - Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz
Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja. W ostatnim dziesięcioleciu laureatami byli: 2018 – Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 2017 - Dariusz Matysiak, 2016 - Andrzej Wituski, 2015 - Orkiestra Dęta Quantum, 2014 - Marian Pilot, 2013 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, 2012 - Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, 2011 - Bożenna Urbańska, 2010 - Alojzy Andrzej Łuczak, 2009 - Zespół Folklorystyczny Szamotuły.
 


 • Statuetka "Wielkopolski Pegaz"

 • Prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Babiak

 • Japas Szumański - prowadzący imprezę autor jej scenariusza

 • Dr Włodzimierz Łęcki, przewodniczący Kapituły

 • Aleksandra Itkowska

 • Przedstawiciele nominowanych w kategorii zbiorowej

 • Wokaliści z Akademii Piosenki przy Międzychodzkim Centrum Kultury

 • Marek Wróbel - prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, laureata Nagrody Głównej WTK za rok 2019 w kategorii zbiorowej

 • Nominowani w kategorii indywidualnej

 • Marcin Moeglich - laureat Nagrody Głównej WTK za rok 2019 w kategorii indywidualnej

 • Marcin Moeglich wśród licznie przybyłych z Wągrowca przyjaciół i znajomych