Trzydzieści lat o Sejmie Dzielnicowym


  • Tam: T. Jakubiak, Pierwszy Sejm po latach niewoli

  • PW 1-1989