Nagroda Główna WTK 2018

Kandydatury wraz z uzasadnieniem można było zgłaszać do 25 października 2018. (ostateczna data wpływu) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Wymagane są obie formy zgłoszenia. Adres: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Św. Marcin 80-82, 61-809 Poznań, biuro@wtk.poznan.pl. Zgłoszenie można dostarczyć również osobiście do siedziby Towarzystwa, adres jak wyżej, tel. 514 012 395. 

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja.

W ostatnim dziesięcioleciu laureatami byli: 2017 - Dariusz Matysiak, 2016 - Andrzej Wituski, 2015 - Orkiestra Dęta Quantum, 2014 - Marian Pilot, 2013 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, 2012 - Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, 2011 - Bożenna Urbańska, 2010 - Alojzy Andrzej Łuczak, 2009 - Zespół Folklorystyczny Szamotuły, 2008 - Kazimierz Kasperkiewicz.

Zgłoszeń do Nagrody dokonywać mogą organizacje społeczne, zwłaszcza regionalne stowarzyszenia kultury, organa samorządowe, także osoby fizyczne. Zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z wzorem formularza do pobrania niżej.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Kandydatury zgłoszone, także nominowane, w poprzednich edycjach Nagrody, mogą zostać zgłoszone ponownie.

Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Wyboru nominowanych a następnie - laureata Nagrody Głównej dokona kapituła powołana przez Zarząd WTK.

Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody Głównej nastąpi podczas Dni Wielkopolski 2018.

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne informuje, że jako organizator projektu Nagroda Główna WTK 2018, będzie administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu i zostaną one użyte wyłącznie w celu przeprowadzenia tego projektu. Podmiot zgłaszający ma prawo do ograniczenia przekazywania, a następnie przetwarzania danych zawartych w formularzu zgłoszenia.