"Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego" dostępny w WTK

Nowa edycja "Dziennika" przygotowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a sfinansowana przez Fundację Zakłady Kórnickie w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy obrad Sejmu oraz wydania słownika delegatów.
Umożliwia zapoznanie się z istotą Sejmu, wprowadza nieco poprawek i uzupełnień na liście delegatów opublikowanej w roku 1918, stanowi cenną pomoc w zbieraniu oraz aktualizacji informacji biograficznych.

Stowarzyszenia oraz osoby, które zgłoszą swój udział w projekcie "Ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego", mogą w siedzibie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 80-82 (CK Zamek) otrzymać egzemplarz tego wydawnictwa nieodpłatnie. Wysyłka pocztą jest możliwa na koszt zamawiającego.

Kontakt: biuro(at)wtk.poznan.pl tel. 514 012 395 (wtorki, środy i piątki godz. 12:00 - 17:00).


  • Fragment okładki nowej edycji "Dziennika"

  • Nowa edycja "Dziennika" (PTPN, 2018) oraz reprint "Dziennika" (WTK, 1998).