Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku II edycja

Podobnie jak w roku 2017. konferencja będzie wypełniona referatami oraz panelami dyskusyjnymi dotyczącymi szerszego, wieloaspektowego spojrzenia na kwestie związane zarówno z dziejami Wielkopolski, jak i funkcjonowaniem muzeów i innych, głównie regionalnych instytucji kultury, w tym ich nowych zadań i możliwości wynikających zarówno z postępu technologicznego, jak i zmieniających się oczekiwań publiczności.

Część konferencji, przygotowywana przez PTPN, odbędzie się w ramach cyklu "Poznański sposób na niepodległość" i będzie zatytułowana "W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego". Zostanie tu przedstawiony stan badań dotyczących m.in. delegatów na Sejm Dzielnicowy, jego przebiegu a także tworzenia w zaborze pruskim rad ludowych, rad robotniczych i żołnierskich - nie tylko polskich, ale również niemieckich i żydowskich. 

Konferencji ma towarzyszyć wydawnictwo zwarte, złożone z artykułów (w tym także przesłanych na konferencję w roku 2017). Będą one dotyczyć historii Wielkopolski XIX i XX wieku (lata 1793-1939), w tym historii wielkopolskich „małych ojczyzn”.

Organizatorzy oczekują prac, których tematyka obraca się wokół następujących zagadnień:

  • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku oraz jego znaczenie dla Polski, Wielkopolski i jej poszczególnych subregionów;
  • XIX-wieczne wysiłki polskich mieszkańców Wielkopolski – romantyczne i organicznikowsko-pozytywistyczne, które doprowadziły do triumfu w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy”;
  • dzieje, znaczenie i osiągnięcia mieszkańców Wielkopolski w Drugiej Rzeczypospolitej, 
  • Wielkopolska ostatnich dwóch stuleci jako miejsca zamieszkania nie tylko Polaków i nie tylko katolików, ale również Niemców (protestantów) i Żydów; 
  • specyfika dziejów Wielkopolski (od 1793 roku do II wojny światowej) na tle historii całego polskiego państwa i narodu.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie, w terminie do 10 maja 2018 roku biernego (jako uczestników spotkań panelowych i słuchaczy referatów) lub (i) czynnego (jako autorów artykułów lub (i) referatów udziału, a następnie (w przypadku udziału aktywnego) przygotowanie tekstu artykułu-referatu (w terminie do 15 lipca 2018 r.)

Udział w konferencji-sejmiku będzie prawdopodobnie odpłatny (50 złotych od osoby, w tym ciepły posiłek). Poza tym dla osób przyjezdnych oraz pragnących uczestniczyć w obu dniach będzie możliwy nocleg za ok. 120 złotych.  

Informacja o ostatecznym programie, terminie i miejscu spotkania będzie podana w terminie późniejszym. 

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące uczestnictwa w konferencji oraz tekstów do publikacji:

  • konferencja2018@wmn.poznan.pl, tel. 61 853 89 45;
  • kustosz dyplomowany dr. hab. Olaf Bergmann tel. 518 052 940, mail: olafber@tlen.pl; 
  • sekretarz projektu i planowanego wydawnictwa Aleksandra Kubisiak, mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl. 
  • Kontakt w sprawie czynnego udziału w części konferencji zatytułowanej "W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego": prezes PTPN prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, mail: a.gulczynski@ptpn.poznan.pl.