Akcja powstanie. Zbieramy pamiątki

W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego Miasto Poznań wespół z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ogłosiły akcję gromadzenia do tej pory nieudostępnianych publicznie pamiątek powstańczych: zdjęć, negatywów, listów, druków ulotnych, legitymacji, szkiców, rysunków, planów, pocztówek, map, przedmiotów codziennego użytku czy elementów wyposażenia wojskowego.

Właściciele powstańczych pamiątek wcale nie muszą się ich pozbywać. Wystarczy, że do końca maja przyniosą je do jednego z punktów zbiórki w 12 miastach Wielkopolski (lub przyślą mailem skan obiektu wraz z wypełnioną kartą przystąpienia do akcji na adres pawel.michalak@cyryl.poznan.pl ) oraz zgodzą się na wykonanie ich elektronicznej wersji i publiczną prezentację.

W Poznaniu zbiórka odbywa się w Wydawnictwie Miejskim Posnania (w Pracowni Digitalizacyjnej CYRYL) przy ul. Ratajczaka 44 w każdą środę do końca maja od godziny 8 do 16. 

Skany pamiątek zostaną przekazane pod obrady jury, które posiadaczy najwartościowszych obiektów nagrodzi nagrodami pieniężnymi, przede wszystkim za to, że pieczołowicie je przechowali i ocalili od utraty.

W następnym etapie akcji wszystkie zakwalifikowane do konkursu pamiątki zostaną opisane i w formie wirtualnej kolekcji opublikowane na portalu cyryl.poznan.pl.

Szczegółowych informacji o zbiórce w Poznaniu i wielkopolskich miastach (Obornikach, Chodzieży, Ostrowie Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Kępnie, Jarocinie, Lesznie, Zbąszyniu, Gnieźnie, Wągrowcu i Kościanie) udziela Biuro Poznań Kontakt 61 646 33 44.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania:

  • Regulamin akcji
  • Karta zgłoszenia
  • Terminarz zbiórki w wielkopolskich miastach

na stronie Wydawnictwa Miejskiego Posnania


  • Źródło: stronia Wydawnictwa Miejskiego Posnania