Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918. Poznań 1918. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. Fotokopia oryginału.

Zob. niżej pliki do pobrania:

 

DPSD s. 0-16.pdf - Przedmowa. Geneza Sejmu. W przededniu Sejmu. Było to dnia 3 grudnia. Nabożeństwo sejmowe...  

DPSD s. 17-37.pdf - Nabożeństwo i kazanie sejmowe. Pochód delegatów przez miasto. Otwarcie Sejmu. Wybór Prezydium Sejmowego. Sprawozdanie komisarzy z czynności Komisarjatu...  

DPSD s. 38-61.pdf - Sprawozdanie komisarzy z czynności Komisarjatu c.d. Obrady w Komisjach. Wieczorem. Drugie posiedzenie plenarne...  

DPSD s. 62-85.pdf - Drugie posiedzenie plenarne c.d. Dnia 4. grudnia wieczorem. Trzecie posiedzenie plenarne. Uchwały i rezolucje...  

DPSD s. 86-109.pdf - Trzecie posiedzenie plenarne c.d.  Uchwały i rezolucje c. d. Wybory. Posiedzenie wstępne Naczelnej Rady Ludowej. Chwila rozstania. Telegramy wysłane przez Sejm. Telegramy odebrane przez Sejm. Spis delegatów...  

DPSD s. 110-121.pdf - Spis delegatów c. d.