O rękopisie Zofii Kokocińskiej

W numerze 3(117) „Przeglądu Wielkopolskiego” z roku 2017 opublikowany został mój tekst "Obrzędowość rodzinna na Biskupiźnie. Rękopis Zofii Kokocińskiej z Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM". Zastanawiałam się, w jaki sposób rękopis z 1951 roku studentki IV roku geografii, Zofii Kokocińskiej, znalazł się w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Dzięki pomocy pani Ireny Kabat wyjaśniam, że praca ta została przygotowana jako praca seminaryjna w ramach seminarium profesora Eugeniusza Frankowskiego, ówczesnego dyrektora Katedry i Zakładu Etnografii Uniwersytetu Poznańskiego. Stąd maszynopis tej pracy w naturalny sposób trafił od razu do archiwum Katedry, obecnie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Marta Machowska 


  • Zofia Kokocińska. Fot. Archiwum UAM w Poznaniu

    Zofia Kokocińska. Fot. Archiwum UAM w Poznaniu