Gołaniecki Kalendarz 2018

Kalendarz 2018. 100. rocznica odzyskania niepodległości i zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918- 1919. s. 14 nlb. format 30x21 cm

Teksty: Andrzej Wieczorek

Zdjęcie na okładce: Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Gołańczy. Fot. z 1925 r. Zbiory A. Wieczorek.

Zdjęcia: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu, M. Wieczerza, Z. Paulus, A. Wieczorek, zbiory rodzin powstańczych.

Korekta: Alina Wachowiak

Wydawcy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej Gołaniecki Ośrodek Kultury - Regionalna Izba Tradycji pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz.

ISBN 978-83-64862-05-2