Skrawek Rzeczypospolitej

Mieczysław Banaszak, Skrawek Rzeczypospolitej. Gołańcz 2017,s.180.

Opracowanie redakcyjne: Wojciech Osuch, Adam Kusz

Zdjęcia: zbiory Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej archiwum Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

Autorzy zdjęć: Wojciech Osuch, Andrzej Przybyłowicz, Krzysztof Rakoczy

Na okładce: mapa gminy Gołańcz

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej, Gołaniecki Ośrodek Kultury - Regionalna Izba Tradycji pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

ISBN 978-83-64862-06-9

Książka jest owocem kilku lat badań i zbierania materiałów przez autora Mieczysława Banaszaka (1946-2012). Przyczynkiem do wydania drukiem tej publikacji stały się opracowania monograficzne niektórych wsi leżących w zachodniej części gminy Gołańcz w powiecie wągrowieckim, a więc Buszewa, Czesławie, Grabowa, Jeziorek i Jelenia oraz Rybowa, zebrane przez autora i przekazane Towarzystwu Miłośników Ziemi Gołanieckiej. Autor w części wstępnej charakteryzuje mikroregion gołaniecki jako część Pałuk, a następnie przedstawia opis dziejów wspomnianych wsi, ich dawnych właścicieli oraz pokazuje zmiany gospodarcze i społeczne zachodzące w ciągu wieków. Zwraca też uwagę na ciekawsze obiekty znajdujące się w tych wsiach.

Redakcji publikacji podjęli się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej, uzupełniając opracowanie kilkoma zdjęciami obiektów znajdujących się w opisywanych wsiach. 

(Na podstawie "Słowa wstępnego" Adama Kusza, prezesa TMZG)


  • Fragment okładki

    Fragment okładki