Nagroda Główna WTK 2017 dla Dariusza Matysiaka

Dariusz Matysiak (ur. 1961) z wyksztalcenia jest ekonomistą, ale od lat pracuje jako informatyk. Mieszka w Tarnowie Podgórnym, pracuje w Warszawie, lecz pisze książki o Kole oraz na ich podstawie w swoim rodzinnym mieście wystawia sztuki teatralne.

Urodził się w Kole, szczęśliwe dzieciństwo w tym mieście było impulsem do chwycenia się za pióro oraz porwania się na literackie próby. Jego relacje z Kołem i ciekawa historia miasta obudziły w nim potrzebę napisania kilku już książek. To właśnie przy tej okazji wyszła na jaw również jego utajona glęboka miłość do Koła. Przy pisaniu każdej powieści - w mniejszym lub większym stopniu — wiąże jej akcję z rodzinnym miastem. Kulminacją tej wewnętrznej potrzeby jest książka "Koło czasu" - rzecz o założeniu miasta w średniowieczu oraz powieść "Warthbrucken”, która opowiada dzieje okupacji niemieckiej w mieście.

Z upływem lat nabywa doświadczenia, poszerza horyzonty, poszukuje nowych wyzwań, rozwija pasje. Tym właśnie można wyjaśnić, dlaczego w jego życiu pojawił się nowy rozdział, jakim jest reżyseria teatralna i wystawianie kolejnych sztuk w Miejskim Domu Kultury w Kole. Przedstawienie w 2013 roku, na postawie jego książki "Febra" pokazało, że treści literackie wzbogacone o scenografię, światło i muzykę pozwalają w sposób pełniejszy trafić do odbiorcy niż ma to miejsce wyłącznie poprzez słowo pisane. Kolejny sukces teatralny Dariusza Matysiaka to spektakl "Warthbrucken”, który przerósł jego najśmielsze oczekiwania jako pisarza i reżysera. W samym Kole sztuka wystawiana była dziesięciokrotnie, za każdym razem przy pełnej widowni. Zespół teatralny gościł z tym przedstawieniem w Krotoszynie a z kolejną jego sztuką "Miasto bez kantów", której akcja też dzieje się w Kole - w Kłodawie. We wrześniu 2016 roku wystawił spektakl "Pora burz" na podstawie swojej debiutanckiej powieści pod tym samym tytułem. I znowu odbyły się cztery spektakle przy pełnej widowni. Kolejne przedstawienie "Sulimczyk" powstało na podstawie jego powieści o tym samym tytule. To opowieść o niezwykłym człowieku - rycerzu Janie z Rożnowa, staroście kolskim, najmłodszym synu Zawiszy Czarnego pochowanym w kolskiej farze. W 2018 roku planuje wystawić sztukę opartą na życiu Poli Negri. 

W realizacji kolejnych projektów scenicznych Dariusza Matysiaka uczestniczy każdorazowo duża grupa ludzi młodych, co podważa wiele obiegowych opinii o tzw. złej młodzieży.

W roku 2015 zwyciężył w plebiscycie na "Kolską osobowość roku 2014" a radni przyznali mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła za twórczość literacką zwiazaną z Kołem oraz spektakle, które wyreżyserował i wystawił w kolskim Młodzieżowym Domu Kultury z udziałem miejscowych aktorów amatorów. Swoimi przedstawieniami rozbudził w mieszkańcach Koła niespotykany od dawna entuzjazm historią rodzinnego miasta oraz lokalny patriotyzm.

(Na podstawie uzasadnienia wniosku o przyznanie Nagrody Głównej złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.)

Okładki wybranych ksiażek i zdjęcia z niektórych przedstawień Dariusza Matysiaka - zob. niżej...

 

Nominowani do Nagrody Głównej za rok 2017 byli również:

Aleksandra Kamińska–Rykowska (Poznań) 

Artysta – śpiewak, wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Przypomina, promuje i popularyzuje twórczość Apolinarego Szeluty, kompozytora Młodej Polski związanego ze Słupcą. Zgłoszona przez Urząd Miasta w Słupcy.

Andrzej Kruszona (Szamotuły) 

Regionalista, artysta plastyk – witrażysta. Zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

Miejski Chór Kanon ze Słupcy

W roku 2017 obchodzi 20-lecie działalności. Zgłoszony przez Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP (Rajsko, gmina Opatówek, powiat kaliski) 

Działa od 30 lat. Zgłoszona przez Burmistrza Gminy Opatówek.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu 

W 2017 roku obchodzi trzydziestolecie działalności. Zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu.   

Aleksander Piwoń (Leszno) 

Naukowiec, regionalista i społecznik. Zgłoszony przez Zarząd Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Krzysztof  Rowiński  (Poznań) 

Współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu. Zgłoszony przez Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu.      

Anna Wronowska (Stawki, gmina Dobra, powiat turecki) Przewodnicząca Koła Terenowego Związku Sybiraków w Turku, społeczny opiekun cmentarza ewangelickiego w Młynach Piekarskich. Zgłoszona przez Bartosza Kiełbasę - redaktora dwumiesięcznika "Koniniana".

Zobacz również: Nominacje do Nagrody Głównej WTK za rok 2017


  • Dariusz Matysiak

    Dariusz Matysiak

  • "Febra"

  • "Warthbrucken"

  • "Sulimczyk"

  • "Miasto bez kantów"