Przestrzeń publiczna Poznania jako walor turystyczny

Poznań, 8 listopada 2017  sala Lubrańskiego UAM w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 

Początek o godz. 9:00.

Organizatorzy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Fundacja Ochrony Zabytków Wielkopolski, Stowarzyszenie Gospodarka Przestrzenna.

Program konferencji: http://przestrzen.amu.edu.pl