55 lat temu powołano Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne powołane zostało 2 listopada 1962 roku podczas konferencji, która odbyła się w gmachu ówczesnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. 

Do jego założycieli należeli między innymi: Feliks Fornalczyk (pisarz i pblicysta), Władysława Klawiter (wiceprzewodnicząca "Rady Miejskiej Poznania, później dyrektor Państwowego Wydawnictwa Naukowego Oddział w Poznaniu), Jerzy Kurczewski (dyrygent, kompozytor, twórca i kierownik Poznańskiego Chóru Chłopięcego), Alojzy Andrzej Łuczak (pisarz, popularyzator muzyki i animator kultury), Edmund Maćkowiak (rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu), Witalis Maniszewski (dyrektor Pałacu Kultury w Poznaniu), Jerzy Męczyński (animator kultury, działacz społeczny), Stefan Olszowski (polityk), Eugeniusz Paukszta (pisarz i publicysta), Zdzisław Romanowski (dziennikarz i publicysta), Franciszek Szczerbal (przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, pierwszy prezes WTK w latach 1962-1965), Lesław Tokarski (redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego"), Jerzy Tuszyński (działacz społeczny).

W pierwszym Zarządzie zasiadali również między innymi: Zbigniew Bednarowicz (malarz i scenograf), Józef Burszta (etnograf, socjolog i historyk), Florian Dąbrowski (kompozytor), Witalis Dorożała (animator życia kulturalnego, dyrygent chóralny), Stanisław Hebanowski (reżyser teatralny), Dzierżymir Jankowski (pedagog społeczny), Bogusław Kogut (pisarz), Krzysztof Kostyrko (redaktor naczelny miesięcznika „Nurt"), Stanisław Kubiak (redaktor naczelny Polskiego Radia w Poznaniu, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania), Kazimierz Młynarz (dziennikarz i publicysta), Kazimiera Nogajówna (aktorka teatralna), Robert Satanowski (dyrygent, dyrektor Opery w Poznaniu), Stanisław Strugarek (dziennikarz, miłośnik i propagator gwary poznańskiej), Stefan Stuligrosz (dyrygent i kompozytor).

Głównym celem działalności nowej organizacji miało być "pełniejsze wykorzystanie istniejących w Wielkopolsce ośrodków naukowych, artystycznych i społecznego ruchu kulturalnego oraz występowanie wobec władz z nowymi inicjatywami społeczno-kulturalnymi, zmierzającymi do uzyskania trwałych efektów".

W ówczesnych warunkach była to nowatorska próba "zbudowania społecznego ciała, które mogłoby integrować dezyderaty i potrzeby społecznego ruchu kulturalnego, konfrontować je z opiniami środowisk twórczych i pośredniczyć w przekazywaniu państwowej pomocy i mecenatu". (K. Kwaśniewski)

Obecnie Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne jest organizacją pożytku publicznego, zrzesza osoby fizyczne oraz prawne, w tym lokalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne.

Działa na rzecz rozwoju i promocji kultury w Wielkopolsce. Do jego celów statutowych należą: integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych do dorobku ogólnokrajowego, promocja aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury, reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń  kultury w Wielkopolsce.      

Towarzystwo wydaje kwartalnik "Przegląd Wielkopolski". Każdego roku inicjuje Dni Wielkopolski pod hasłem "Tu zaczyna się Polska" a także organizuje sejmiki regionalistów wielkopolskich oraz przyznaje Nagrodę Główną za zasługi dla kultury w Wielkopolsce. 

Jego siedziba znajduje się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przy którego wsparciu prowadzi ono Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego, zajmujący się między innymi gromadzeniem wydawnictw oraz dokumentacji regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce, wymianą doświadczeń, edukacją regionalną.

Więcej: www.e-pw.pl oraz facebook.com/wielkopolskie.kulturalne


  • Express Poznański 1962-11-03

    Express Poznański 1962-11-03

  • 2012-12-03. Spotkanie z okazji 50-lecia WTK

    2012-12-03. Spotkanie z okazji 50-lecia WTK