Moś to był Ktoś

Wystawa "Moś to był Ktoś" w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (Stary Rynek 84) jest czynna do 30 września 2017. Kierownictwu Muzeum dziękujemy za udostępnienie zdjęć z wernisażu wystawy oraz spotkania wspomnieniowego , które odbyły się 13 maja 2017 roku.

Ignacy Moś urodził się 17 maja 1917 w Ostrzeszowie, zmarł 14 grudnia 2001 w Poznaniu. Podczas II wojny światowej wysiedlony przez Niemców do Kielc, gdzie pomógł w wykupieniu z rąk hitlerowców jedynego syna Henryka Sienkiewicza - Henryka Józefa, ratując go przed wywózką do obozu koncentracyjnego. Twórca i kustosz (później honorowy) Muzeum Literackiego pisarza w Poznaniu (oddział Biblioteki Raczyńskich, utworzony w 1978).
Kawaler Orderu Uśmiechu i Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Sylwestra, honorowy obywatel Ostrzeszowa i Ostrowa Wielkopolskiego, "Zasłużony dla Miasta Poznania". Fundator około pięćdziesięciu tablic pamiątkowych ku czci postaci i wydarzeń historycznych.

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu uhonorowało go w październiku roku 1989 Medalem im. Jana Konstantego Żupańskiego "Zasłużonemu dla Książki".

O Ignacym Mosiu w "Przeglądzie Wielkopolskim"pisali:

 • Barbara Sokołowska-Humanowicz, Ignacy Mośc i "jego muzeum" nr 2/2008
 • Anna Surzyńska-Błaszak, 30 lat działalności Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu nr 2/2008
 • Anna Surzyńska-Błaszak, „Moś to był Ktoś” (Ignacy Moś 1917-2001) nr 1-2/2002
 • Władysław Jan Przybylski, Kawaler Orderu Uśmiechu Ignacy Moś nr 3-4/1995


 • Ignacy Moś na okładce

  Ignacy Moś na okładce "Przeglądu Wielkopolskiego" nr 1-2/2002

  W numerze tym opublikowano między innymi: Anna Surzyńska-Błaszak "Moś to był Ktoś".

 • Goście honorowi - Urszula i Juliusz Sienkiewiczowie

  Goście honorowi - Urszula i Juliusz Sienkiewiczowie

 • Spotkanie wspomnieniowe o I.Mosiu - na pierwszym planie prezydent Andrzej Wituski

  Spotkanie wspomnieniowe o I.Mosiu - na pierwszym planie prezydent Andrzej Wituski

 • Goście spotkania

  Goście spotkania

 • Uczestnicy spotkania 2

  Uczestnicy spotkania 2

  Od lewej siedzą: prof. Maria Bokszczanin, dr Dobrosława Świerczyńska, dr Zdzisław Nowak, Helena Tyc; stoją od lewej: prof.Izolda Kiec, Kazimierz Krawiarz