Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej

Ogólnopolska konferencja naukowa "Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą".

Gniewino w dniach 22-23.06.2017 roku w ramach XCIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Celem planowanej konferencji jest spotkanie naukowe badaczy: etnografów, etnologów, antropologów, regionalistów oraz przedstawicieli nauk humanistycznych, których zainteresowania naukowe dotyczą konkretnych regionów Polski, a także regionalizmu jako zjawiska geograficznego i kulturowego. Główną ideą konferencji jest prezentacja doświadczeń i wymiana myśli w środowisku polskich badaczy, którzy prowadzą badania empiryczne nad regionami kulturowymi oraz zajmują się problematyką regionalną w aspekcie stosowanym (edukacyjnym, muzealnym i in.).

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tematyka konferencji zainteresuje także kulturoznawców, folklorystów, pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk podejmujących studia nad koncepcjami i rzeczywistością społeczno-kulturową regionów: socjologów, geografów, politologów i historyków.

Więcej informacji: http://ptl.info.pl/aktualnosci/182,Regiony-i-regionalizmy-w-perspektywie-antropologii-kulturowej-Miedzy-pasja-a-metoda-ogolnopolska-konferencja-naukowa.html.


  • Ilustracja z posta Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

    Ilustracja z posta Polskie Towarzystwo Ludoznawcze