Setny numer czasopisma "Lud"

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu zaprasza 7 marca 2017 roku (wtorek) o godzinie 17.00 na spotkanie zorganizowane z okazji ukazania się setnego tomu czasopisma „LUD”.

Collegium Historicum UAM ul. Umultowska 89 D, Sala Dziekańska (nr 1.63, patrer obok szatni)

Czasopismo jest najstarszym w Polsce, wydawanym od 1895 roku etnologicznym czasopismem naukowym. Jest ono organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Jego redaktorami naczelnymi byli nieprzerwanie od 1969 roku naukowcy związani z poznańskim ośrodkiem etnologicznym: Prof. dr hab. Józef Burszta, Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz oraz Prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka. Od roku 2017 funkcję redaktora naczelnego czasopisma pełni Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal.