W przygotowaniu

Redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" planuje następującą tematykę kolejnych numerów kwartalnika:
 
Nr 1/2018 
Profil: "Biografistyka i genealogia w Wielkopolsce. Sylwetki Wielkopolan"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 31 stycznia (planowane zamknięcie numeru - 28 lutego)

Nr 2/2018
Profil: "Walory przyrodnicze i turystyczne Wielkopolski"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 25 kwietnia (planowane zamknięcie numeru - 24 maja)

Nr 3/2018 
Profil: "Społeczeństwo obywatelskie w Wielkopolsce"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 25 lipca (planowane zamknięcie numeru - 29 sierpnia

Nr 4/2018 
Profil: "Rok 1918 z perspektywy wielkopolskich społeczności lokalnych"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 31 października (planowane zamknięcie numeru - 28 listopada)

 

Uwaga. Określenie profilu (tematyki) poszczególnych numerów ma charakter orientacyjny i dotyczy głównie tekstów do działu "Artykuły".

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Przesłanie tekstu zgodnego z planowanym profilem oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.