W przygotowaniu

Tematyka kolejnych najbliższych numerów: 

  • 2020-1 Turystyka kulturowa w Wielkopolsce. Materiały do 29 lutego.
  • 2020-2 Młodzież w kulturze i życiu społecznym Wielkopolski. Materiały do 30 kwietnia.
  • 2020-3 Pokolenie 68’ w kulturze Poznania i Wielkopolski. Materiały do 30 czerwca.
  • 2020-4 Ekorozwój czy rozwój zrównoważony? Materiały do 30 października.

Uwaga. Powyższa tematyka oraz terminy mają charakter orientacyjny.

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Szczególnie zapraszamy wielkopolskich regionalistów - do roli nie tylko czytelników, ale również: autorów artykułów problemowych, relacji, komunikatów, informacji, listów do redakcji, ogłoszeń i  zapowiedzi przedsięwzięć. Wdzięczni będziemy również za udostępnienie wspomnień, pamiętników oraz dokumentów dotyczących Wielkopolski i Wielkopolan.

Przesłanie tekstu zgodnego z podaną wyżej tematyką oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Więcej: www.e-pw.pl zakładka: kwartalnik. Kontakt: redakcja@wtk.poznan.pl