W przygotowaniu

Tematyka kolejnych najbliższych numerów: 

  • 2019/4 Wielkopolska obywatelska. Społeczeństwo obywatelskie w Poznaniu i Wielkopolsce. Teksty do 30 października, wydanie do 31 grudnia

Uwaga. Powyższa tematyka ma charakter orientacyjny.

Redakcja serdecznie zaprasza osoby zainteresowane publikacją w "Przeglądzie Wielkopolskim" do kontaktu przy pomocy poczty elektronicznej, adres: redakcja@wtk.poznan.pl.

Wielkopolskich regionalistów zapraszamy do roli nie tylko czytelników, ale również – autorów: artykułów problemowych, relacji, komunikatów, informacji, listów do redakcji, ogłoszeń i  zapowiedzi przedsięwzięć. (Więcej: www.e-pw.pl zakładka: kwartalnik). Wdzięczni będziemy również za udostępnienie wspomnień, pamiętników oraz dokumentów dotyczących Wielkopolski i Wielkopolan.

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Przesłanie tekstu zgodnego z podaną wyżej tematyką oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.