W przygotowaniu

Na II połowę roku 2018 oraz I półrocze roku 2019 redakcja planuje między innymi numery i oraz działy tematyczne: 

  • "100-lecie niepodległości z wielkopolskiej perspektywy" 
  • "100-lecie odrodzenia nauki w Wielkopolsce - Uniwersytet a region"
  • „Kultura Wielkopolski w 100 latach Polski odrodzonej”.
  • "Społeczeństwo obywatelskie w Wielkopolsce"

Znajdą się tam między innymi:

  • artykuły o stanie badań i wiedzy o genezie, przebiegu oraz skutkach Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku;
  • biogramy oraz teksty o zabytkach, dziełach sztuki, miejscach pamięci, twórczości literackiej, filmowej, muzycznej i teatralnej;
  • omówienia wydarzeń i projektów kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i sportowych inspirowanych tematyką 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i realizowanych przez instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa wielkopolskiego.

Redakcja serdecznie zaprasza osoby zainteresowane publikacją w "Przeglądzie Wielkopolskim" do kontaktu przy pomocy poczty elektronicznej, adres: redakcja@wtk.poznan.pl.

Wielkopolskich regionalistów zapraszamy do roli nie tylko czytelników, ale również – autorów: artykułów problemowych, relacji, komunikatów, informacji, listów do redakcji, ogłoszeń i  zapowiedzi przedsięwzięć. (Więcej: www.e-pw.pl zakładka: kwartalnik). Wdzięczni będziemy również za udostępnienie wspomnień, pamiętników oraz dokumentów dotyczących Wielkopolski i Wielkopolan.

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Przesłanie tekstu zgodnego z podaną wyżej tematyką oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.