W przygotowaniu

Redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" planuje następującą tematykę kolejnych numerów kwartalnika:
 
Nr 3/2018
Profil: "Polski Sejm Dzielnicowy z perspektywy 100-lecia niepodległości Polski".
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 20 września (planowane zamknięcie numeru - 27 września)

Nr 4/2018
Profil: 100 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet a region.
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 15 listopada (planowane zamknięcie numeru - 28 listopada)

Nr 1/2019 oraz Nr 2/2019

  • Stan badań oraz wiedzy o genezie, przebiegu oraz skutkach Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku. 
  • Biogramy, zabytki, dzieła sztuki, miejsca pamięci, twórczość literacka, filmowa, muzyczna i teatralna związana z tematyką Powstania.
  • Projekty i wydarzenia kulturalne, edukacyjne, turystyczne, sportowe inspirowane tematyką 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
  • Społeczeństwo obywatelskie w Wielkopolsce"

 

Uwaga. Określenie profilu (tematyki) poszczególnych numerów ma charakter orientacyjny i dotyczy głównie tekstów do działu "Artykuły".

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Przesłanie tekstu zgodnego z planowanym profilem oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.